Wieczór autorski Ludwiki Włodek

Wieczór autorski Ludwiki Włodek
Tuesday, May 7, 2019
6:00 pm- 9:00 pm

W czasie spotkania Włodek opowie o pracy nad książką „Pra”, która poświęcona jest życiu jej rodziny. Pracując nad tekstem autorka czytała rodzinne dokumenty, takie jak liczna, częściowo nieznana szerszemu gronu czytelników korespondencja (na przykład listy jej pradziadka Jarosława Iwaszkiewicza i jego brata Bolesława, który do 1943 r. mieszkał na sowieckiej Ukrainie), dzienniki różnych członków rodziny (jeszcze wówczas nieopublikowane dzienniki Iwaszkiewicza, wspomnienia matki Anny Iwaszkiewiczowej Jadwigi Śliwińskiej czy afrykańskie zapiski ojca Anny – Stanisława Lilpopa).