Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Sunday, March 24, 2019
8:00 am- 9:30 pm

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Chicago zaprasza do udziału w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która odbędzie się w Niedzielę, 24 Marca 2019 roku, na Mszy św. o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 13:00, 19:00, 20:30 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago. Każdy z uczestników duchowo adoptuje nienarodzone dziecko i składa przyrzeczenie modlitwy w jego intencji przez dziewięć miesięcy http://chicago.wzch.org/