Bankiet Stypendialny

Bankiet Stypendialny
Sunday, March 3, 2019
3:00 pm
$50

KOMITET EDUKACJI ZPPA
Zaproszenie na Bankiet Komitetu Edukacji ZPPA
Zarząd Komitetu Edukacji ZPPA serdecznie zaprasza: Zarząd Główny i Dyrekcję, przedstawicieli Kół ZPPA, przedstawicieli organizacji społecznych Polonii, studentki i studentów, którzy dotychczas otrzymali stypendia od Komitetu Edukacji przez 33 lata, oraz którym stypendium zostało przyznane w 2018 r.
Serdecznie zapraszamy: donatorów, wszystkich którzy ofiarnie wspierają Fundusz Stypendialny ZPPA.
Na uroczysty Bankiet Stypendialny, który odbędzie się w niedzielę
3-go marca o godz. 15-tej, 2019 r w Domu Podhalan 4808 S. Archer Ave.
W programie występ artystyczny, obiad, oraz wręczenie stypendiów.
Wręczenie stypendiów jest osobliwą uroczystością ukazującą humanitarną działalność ZPPA, realizowaną również przez Komitet Edukacji ZPPA.
Na Uroczystym Bankiecie Stypendialnym spotkamy się z ludźmi, którzy z głębi serca pomagają młodzieży studiującej pochodzenia podhalańskiego realizować swoje życiowe plany, ukończyć studia i stać się wykształconymi obywatelami USA.
Donacja $50. od osoby.
Po rezerwacje i zakup biletów prosimy dzwonić do: wiceprzewodniczący Komitetu Edukacji ZPPA
Jerzy Gaj (708) 288-6393
Przewodniczący Prezydium Komitetu Edukacji
Zdzisław Dorula (708)269 0479