Bal Sylwestrowy ZKP

Bal Sylwestrowy ZKP
Monday, December 31, 2018
7:00 pm- 2:00 am
$90

Wielki Bal Sylwestrowy - zabawa do rana.
Bilety w cenie $90
Rezerwacja: Maria Rysz 773-822-3267
Renata Wozny 773-663-1100