Bal Karnawałowy

Bal Karnawałowy
Saturday, February 2, 2019
7:00 pm

Zapraszamy na Bal Karnawałowy!

Dochód przeznaczony jest na wyjazd Reprezentacji na 50-lecie Światowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie 2019

Bilety 847-809-7628