Reforma Podatkowa 2018

Co nowego w podatkach

Posted by Nasze Chicago on Feb 1, 2019

Kongres zatwierdził największą reformę podatkową, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Jeśli martfisz się jak to wpłynie na Twoje rozliczenie podatkowe, pozostań z nami a wyjaśnimy wszystkie zmiany ktok po kroku. 

NIŻSZE STAWKI PODATKOWE I NOWE PROGI PODATKOWE

Nowy plan podatkowy zaktualizował nawiasy podatkowe na całym obszarze, obniżając krańcowe stawki podatkowe i aktualizując poziomy dochodów, do których się odnoszą. Oto nowe progi podatkowe dla roku podatkowego 2018.


WZROSŁY ALTERNATYWNE MINIMALNE ZWOLNIENIA PODATKOWE

Nowa ustawa obniża koszt alternatywnego podatku minimalnego (AMT) poprzez podniesienie dochodu zwolnionego z $84 500 do $109 400 dla podatników, którzy składają wniosek wspólnie ze współmałżonkiem oraz z $54 300 do $70 300 dla podatników składających wniosek samodzielnie.

ULGA PODATKOWA DLA MAŁŻEŃSTW ORAZ OSÓB STANU WOLNEGO 

Podwyższenie standardowego odliczenia

Standardowe odliczenie to kwota o którą podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód podlegający opodatkowaniu. Nowa ustawa prawie podwaja ową kwotę dla roku podatkowego 2018. Dla podatników stanu wolnego kwota odliczenia wzrosła z $6 350 do $12 000. Z kolei dla małżeństw składających wniosek wspólnie kwota ta wzrosła z $12 700 do $24 000. 

Zwiększenie ulgi podatkowej na dzieci 

W przypadku rodzin z dziećmi ulga podatkowa na jedno dziecko wzrosła z $1 000 do $2 000. Dodatkowo kwota podlegająca zwrotowi wzrasta z $1100 do $1400. Został również dodany nowy bezzwrotny kredyt w wysokości $500 na osoby podlegające utrzymaniu inne niż dzieci. Co ważniejsze kwota dochodu od której zależy owy zwrot wzrasta z $110 000 do $400 000. 

ELIMINACJE LUB REDUKCJE W ODLICZENIACH

Zwolnienia indywidualne oraz dla osób pozostjących na utrzymaniu

Jest to kwota, którą podatnik mógł odjąć od dochodu podlegającemu opodatkowaniu dla siebie i osób pozostających na utrzymaniu w roku 2017 była to kwota $4 050, a w roku 2018 $4 150. Reforma podatkowa na 2018 rok eliminuje ową kwotę odliczenia. 

Podatki stanowe i lokalne/kredyty hipoteczne

Podatki stanowe i lokalne (SALT) dotyczą podatników, którzy zdecydowali się wyszczególnic swoje odliczenia, a odliczenie to dotyczy czy można odliczyć stanowe podatki dochodowe i/lub podatki od sprzedaży. W poprzednich latach nie bylo limitu na tego typu odliczenia co było zaletą dla podatników żyjących w stanach o wysokich podatkach takich jak California i New York. Nowa ustawa podatkowa ogranicza powyższe odliczenie do kwoty $10 000, w tym podatek dochodowy, od sprzedaży i podatek od nieruchomości.

Ustawa ogranicza również kwotę zadłużenia hipotecznego z tytułu nowych zakupów nieruchomości od których można odliczyć odsetki w wysokości $750 000  w porównaniu z $1 000 000 w obowiązującym prawie.

Opieka zdrowotna

Nowa ustawa zwalnia z kary za brak ubezpieczenia zdrowotnego po 31 grudnia 2018 roku. Obniża również dolny próg od którego można odjąć koszty medyczne z obecnego poziomu 10% do 7,5%. Tak więc za 2018 r. można odliczyć wydatki medyczne, które stanowią ponad 7,5% skorygowanego dochodu brutto, w przeciwieństwie do 10% wyższej stawki.